könyvek

A könyvek tömegtermékké válása

A mai olvasó és olvasni vágyó embernek természetes dolog, hogy bemegy a könyvesboltba és megvásárolja a neki tetsző nyomdai terméket. Évszázadok alatt fejlődtek az írott, papíralapú könyvek tömegtermékké. Az ókortól a kora középkorig a gazdagon díszített kódexek voltak a leggyakoribb kéziratos könyvek. Ezeket csak a papság, a királyi közigazgatás és az egyetemek polgárai használták. Hiszen csak ők tudtak írni és olvasni. Az egyházon kívüli írni és olvasni tudó embereket nem tartották nagyra ebben az időben. Könyves Kálmán neve is inkább gúnyolódás volt, mintsem dicséret az olvasottsága és műveltsége miatt. Az 1430-as évek elején Johannes Gutenberg nevéhez köthető a könyvnyomtatás első kísérlete. Ezzel a mechanikus módszerrel sokszorosítani lehetett a lapokat és ezután könyvekké fűzni. Persze, mint minden újat, ezt is ellenezte, még üldözte is a papság. Gutenberg nyomtatta ki az első bibliát az 1440-es évek végén. Később felváltotta a módszerét a különböző nyomóhengeres megoldás. Ezzel a technikával folyamatosan lehetett nyomtatni.